Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

S partnerjem sva v postopku razveze zakonske zveze. Kako je z najemniškim stanovanjem, v katerem sva živela?

Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta o tem, kdo ostane ali postane najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli (1. odstavek 110. člena Stanovanjskega zakona). Če se ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče upošteva pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo, ter druge okoliščine primera (2. odstavek 110. člena Stanovanjskega zakona). Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik stanovanja, se mora iz stanovanja izseliti v roku, ki ga določi sodišče. (3. odstavek 110. člena Stanovanjskega zakona).

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Življenjske situacije:

Ali lahko kot lastnik zahtevam vračilo sredstev, vplačanih v rezervni sklad, če stanovanje prodam?
Lahko sklenem najemno pogodbo brez najemnine za brezplačen najem?
V najemu imam stanovanje, sedaj pa se je menjal lastnik. Kakšne so moje možnosti?
Predlagana je izvršba na nepremičnino, ki jo imam v najemu. Kakšne so moje možnosti, če bo nepremičnina kupljena na javni dražbi?