Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Predlagana je izvršba na nepremičnino, ki jo imam v najemu. Kakšne so moje možnosti, če bo nepremičnina kupljena na javni dražbi?

Najemno razmerje s prodajo stanovanja ne preneha. Kupec vstopi v pravice in obveznosti najemodajalca (175. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju). Če je najemno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice na nepremičnini, lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu z odpovednim rokom enega meseca (175. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Življenjske situacije:

Ali lahko kot lastnik zahtevam vračilo sredstev, vplačanih v rezervni sklad, če stanovanje prodam?
Lahko sklenem najemno pogodbo brez najemnine za brezplačen najem?
V najemu imam stanovanje, sedaj pa se je menjal lastnik. Kakšne so moje možnosti?
S partnerjem sva v postopku razveze zakonske zveze. Kako je z najemniškim stanovanjem, v katerem sva živela?