Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Lahko sklenem najemno pogodbo brez najemnine za brezplačen najem?

Želite skleniti ''najemno pogodbo'' z najemnino 0 (nič) EUR oz. nekomu omogočiti brezplačno bivanje v vašem stanovanju/hiši? Takšni primeri se pogosto dogajajo med družinskimi člani ali prijatelji.

V tem primeru ne gre za najemno razmerje oz. najemno pogodbo. Najemna pogodba je nujno odplačna. Najemodajalec omogoča rabo stvari, najemnik pa se v zameno zavezuje plačati določeno najemnino. Najemnina je bistvena sestavina najemne pogodbe.

V zgoraj opisanem primeru pa gre za neodplačno pogodbo oz. za neodplačno naklonitev pravice bivanja. V tem primeru pride v poštev pogodba o naklonitvi neodplačne pravice bivanja in gre za darilno pogodbo (predmet darilne pogodbe so lahko tudi premoženjske pravice oz. tudi pravica bivanja). Lahko pa sklenete pogodbo o ustanovitvi osebne služnosti (užitek).

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Življenjske situacije:

Ali lahko kot lastnik zahtevam vračilo sredstev, vplačanih v rezervni sklad, če stanovanje prodam?
V najemu imam stanovanje, sedaj pa se je menjal lastnik. Kakšne so moje možnosti?
Predlagana je izvršba na nepremičnino, ki jo imam v najemu. Kakšne so moje možnosti, če bo nepremičnina kupljena na javni dražbi?
S partnerjem sva v postopku razveze zakonske zveze. Kako je z najemniškim stanovanjem, v katerem sva živela?