Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?

To najemno pogodbo lahko uporabite ob spodaj navedenih pogojih.

1. Oddajate ali najemate stanovanje, hišo ali sobo (sobe). Natančneje:

a) stanovanje - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
b) sobo s souporabo skupnih prostorov v stanovanju - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
c) souporabo sobe s souporabo skupnih prostorov v stanovanju - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
d) del hiše (enostanovanjske stavbe), ki je urejen kot stanovanje (npr. mansardni, kletni del ali prizidek je urejen kot samostojno stanovanje) ali
e) sobo ali sobe (največ tri) s souporabo skupnih prostorov v hiši (enostanovanjski stavbi) ali
f) souporabo sobe s souporabo skupnih prostorov v hiši (enostanovanjski stavbi) ali
h) celotno hišo (enostanovanjsko stavbo).

2. Oddaja se na prostem trgu (t.i. tržno najemno stanovanje). To pomeni, da ne gre za posebne oblike najema (kot npr. neprofitno najemno stanovanje, službeno najemno stanovanje ali namensko najemno stanovanje).

3. Oddaja se predvsem za bivanje (ne gre npr. za poslovni prostor).

4. Najemodajalec je fizična oseba oz. posameznik – (največ dva najemodajalca)* ali pravna oseba (npr. gospodarska družba, zavod, društvo ipd.).

5. Najemnik je fizična oseba oz. posameznik – največ trije najemniki*.

* Otroci najemnika, partner oz. druge osebe, ki uporabljajo stanovanje se v pogodbo vpišejo kot uporabniki, na kar boste opozorjeni tudi pri pripravi dokumenta.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?