Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?

Pravice najemodajalca so predvsem:

  • - zahtevati plačilo najemnine in stroškov, v skladu s pogodbo,
  • - vstopiti v stanovanje, da preveri pravilno uporabo, vendar največ dvakrat letno,
  • - vstopiti v stanovanje, da se opravijo določena dela za izboljšanje predmeta najema in zmanjšanje porabe energije in vode.

Obveznosti najemodajalca so predvsem:

  • - izročiti stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo,
  • - vzdrževanje stanovanja in skupnih delov v stanju, ki omogočajo normalno uporabo,
  • - odgovornost za stvarne in pravne napake na stanovanju.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?