Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?

Pravice najemnika so predvsem:

 • - uporabljati stanovanje in izvajati posest nad stanovanjem,
 • - opraviti neodložljiva popravila, da se zavarujejo življenja ali zdravje stanovalcev ali stanovanja in opreme v njem pred večjo škodo ter zahtevati povračilo stroškov,
 • - zahtevati povrnitev škode, če najemodajalec opusti obveznost vzdrževati stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo,
 • - zahtevati vračilo preveč zaračunane najemnine,
 • - zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati zaradi opustitve dolžnosti najemodajalca vzdrževati stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo.
Obveznosti najemnika so predvsem:
 • - uporaba stanovanja v skladu z najemno pogodbo,
 • - odgovornost za škodo zaradi nepravilne in malomarne uporabe,
 • - poravnava stroškov popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oz. malomarne uporabe,
 • - dopustiti vstop najemodajalcu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe, vendar največ dvakrat letno,
 • - obveščanje lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik,
 • - plačevanje najemnine in stroškov, v skladu s pogodbo,
 • - pridobiti soglasje lastnika, če v stanovanju več kot 60 dni v obdobju 3 mesecev uporablja stanovanje poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi,
 • - predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje spremeni,
 • - vzdrževati stanovanje,
 • - pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca za opravo spremembe stanovanjskih prostorov in vgrajene opreme in naprav ter za opravljanje koristnih vlaganj oz. izboljšav (lastnik v določenih primerih ne more odreči soglasja),
 • - dopustiti vstop v stanovanje, da se opravijo določena dela za izboljšanje predmeta najema in zmanjšanje porabe energije in vode,
 • - izročiti stanovanje po prenehanju najemnega razmerja v stanju v kakršnem ga je prevzel.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?