Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?

O višini najemnine se prosto dogovorita najemnik in najemodajalec, vendar najemnina ne sme biti oderuška. Za oderuško najemnino velja tista, ki za več kot 50 odstotkov presega povprečno tržno najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer je treba upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja. V občini, kjer po tržni najemnini oddaja najemna stanovanje manj kot pet lastnikov, ali večino teh stanovanj oddajajo manj kot trije lastniki, se oderuška najemnina primerja s povprečno oblikovano najemnino v regiji.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?