Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj mora vsebovati najemna pogodba?

Najemna pogodba za tržno najemno stanovanje mora vsebovati nekatere obvezne sestavine, ki jih določa zakon (npr. opis stanovanja, identifikacijske znake, odpovedne razloge, višino najemnine, stroške, idr.). Stranke se o nekaterih vprašanjih, ki jih ureja zakon, ne moreta dogovoriti drugače, glede drugih pa se lahko prosto dogovorita. Stranki lahko v pogodbo vneseta tudi vprašanja, ki jih zakon ne ureja, a sta se stranki o njih vseeno sporazumeli (npr. da v stanovanju ni dovoljeno kaditi).

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?