Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?

Najema pogodba se lahko sklene za nedoločen ali za določen čas. Če je najemna pogodba sklenjena za določen čas, le-ta poteče s potekom tega časa. Če želita stranki najemne pogodbe le-to podaljšati, morata skleniti aneks k najemni pogodbi.

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, mora najkasneje 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku, razen če najemna pogodba določa drugače. Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito. Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja.

Primer: najemnik in najemodajalec skleneta najemno pogodbo od 1.1.2016 do 31.12.2017. Za podaljšanje do 31.12.2018 bosta sklenila aneks k najemni pogodbi.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?