Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Poročanje o najemni pogodbi v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je z letom 2018 prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Ta obveznost še vedno velja za pravne osebe in samostojne podjetnike.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z najemojemalci - pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci. Za posle, ki so jih najemodajalci – fizične osebe sklenili od 1. januarja 2018 dalje z najemojemalci - pravnimi osebami oziroma samostojnimi podjetniki so dolžni poročati najemojemalci.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Koristni napotki:

Kateri predpis ureja najemno pogodbo?
Energetska izkaznica – kaj je in kdaj je potrebna pri oddaji v najem?
Ali je energetska izkaznica potrebna že v času oglaševanja?