Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Poročanje o najemni pogodbi v evidenco trga nepremičnin

Najemodajalec mora do 15. dne v mesecu – za pogodbe sklenjene v preteklem mesecu – poročati v evidenco trga nepremičnin. Evidenca trga nepremičnin (ETN) je javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Namen ETN je predvsem spremljanje cen in najemnin na trgu. Poroča se preko aplikacije ETN. Najemodajalec, ki je fizična oseba, lahko poroča tudi s pomočjo obrazca – po navadni ali elektronski pošti. V ETN je treba poročati tudi o spremembah najemnine ali trajanja najema ter o predčasni prekinitvi najema. Vir in več o tem najdete na tej povezavi.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Koristni napotki:

Kateri predpis ureja najemno pogodbo?
Energetska izkaznica – kaj je in kdaj je potrebna pri oddaji v najem?
Ali je energetska izkaznica potrebna že v času oglaševanja?