Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Energetska izkaznica – kaj je in kdaj je potrebna pri oddaji v najem?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti predvsem pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta ali oddaji samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri oddaji v najem najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe.

Obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico določa Energetski zakon (EZ-1).

Register neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev energetskih izkaznic najdete na tej povezavi.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Koristni napotki:

Kateri predpis ureja najemno pogodbo?
Ali je energetska izkaznica potrebna že v času oglaševanja?
Poročanje o najemni pogodbi v evidenco trga nepremičnin