Ustvari račun
Prijava
14 €

Vnaprej izražena volja staršev

Zaupanje otroka izbranemu posamezniku v primeru smrti staršev ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Zaupanje otroka določenemu posamezniku v primeru smrti staršev
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede osebe, kateri bi v takšnem primeru zaupali svojega otroka.

Izjava je skladna z novim Družinskim zakonikom in mora za veljavnost izpolnjevati določene pogoje, ki jim boste zadostili z našo spletno storitvijo.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Kaj je posvojitev?
S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje kot med starši in otroci. Pri posvojitvi se v matični register vpiše posvojitelj kot posvojenčev starš.

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj 18 let starejša od posvojenca. Le v izjemnih primerih se lahko dovoli posvojitev tudi posvojitelju, ki ni 18 let starejši od posvojenca. Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti (potomci preko istega prednika: otroci, vnuki, pravnuki) in tudi ne brata ali sestre.
Kaj je starševska skrb sorodnika?
S podelitvijo starševske skrbi pridobi oseba, ki ji je podeljena starševska skrb za otroka, enake obveznosti in pravice, kot bi jih imeli otrokovi starši in postane zakoniti zastopnik otroka. Starševsko skrb se lahko podeli le polnoletnemu sorodniku, ki je vsaj 18 let starejši od otroka. Le v izjemnih primerih se lahko podeli starševska skrb tudi sorodniku, ki ni 18 let starejši od otroka. Lahko se podeli le sorodniku, ki je z otrokom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena (npr. dedek ali babica) ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena (bratje in sestre, bratranci in sestrične, otrokovi strici in tete, strici in tete otrokovega starša).

Starševska skrb so obveznosti in pravice, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Podelitev starševske skrbi se vpiše v matični register.
Kaj pomeni zaupanje otroka nekomu v varstvo in vzgojo?
Varstvo in vzgoja je neposredna skrb za otroka in odločanje o vprašanjih vsakodnevnega življenja. To ne vključuje zastopanja otroka v premoženjskih in nepremoženjskih zadevah (npr. izbira otrokovega osebnega zdravnika, urejanje državljanstva, pridobitev osebnih dokumentov, soglasje za večje medicinske posege, vpis v šolo). V tem primeru otroka zastopa nekdo drug kot njegov skrbnik.
Kaj je skrbništvo nad otrokom?
Namen skrbništva nad mladoletnikom je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije njegova osebnost in da se le-ta usposobi za samostojno življenje in delo. Skrbnik samostojno upravlja v varovančevem imenu in na njegov račun, kar spada v redno poslovanje in upravljanje varovančevega premoženja (premoženje manjše vrednosti). Skrbnik zastopa varovanca.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.