Ustvari račun
Prijava
49 €

Tožba za razvezo zakonske zveze

Razveza na zahtevo kateregakoli zakonca
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko ob naši podpori pripravite sami zanesljivo in enostavno. Namenjena je razvezi, kadar je zakonska zveza za kateregakoli zakonca nevzdržna iz kateregakoli razloga.

Za razvezo zakonske zveze s tožbo ni treba, da se zakonca strinjata o tem, da bi se razvezala. Dovolj je nevzdržnost zakonske zveze za kateregakoli od zakoncev iz kateregakoli razloga oz. vzroka. Našo tožbo za razvezo lahko uporabita tako zakonca brez otrok kot tista z otroki saj boste lahko za skupne mladoletne otroke vključili tudi preživninski zahtevek.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Kako se zakonska zveza razveže?
Razvezo zakonske zveze je možno opraviti sporazumno ali pa s tožbo za razvezo zakonske zveze. V kolikor se partnerja z razvezo in ostalimi skupni zadevami (npr. preživljanje mladoletnih otrok) ne strinjata, bo za razvezo potrebno vložiti tožbo. Edini pogoj za razvezo je nevzdržnost zakonske zveze, kar stranke običajno utemeljijo s čustveno odtujenostjo, fizično ločenostjo, nepovezanostjo, različnimi življenjskimi cilji. Dovolj je, če je zakonska zveza nevzdržna že za enega od zakoncev. Postopek se tako v primeru sporazuma kot tožbe sproži pred okrožnim sodiščem, na območju katerega sta zakonca imela zadnje skupno prebivališče.
Kdaj je potrebna tožba za razvezo zakonske zveze?
Tožba za razvezo zakonske zveze je potrebna, kadar eden od zakoncev želi razvezo drugi pa ne ali kadar zakonca sicer želita razvezo, vendar se ne moreta sporazumeti o vseh skupnih zadevah oz. vprašanjih, ki jih morata razrešiti. Ta skupna vprašanja so odvisna od okoliščin posameznega primera. Tožba je tako na primer potrebna tudi, če imata zakonca skupne otroke in se ne moreta sporazumeti o njihovem varstvu, vzgoji in preživljanju ter o stikih ali če imata skupno premoženje in se ne moreta sporazumeti o njegovi razdelitvi.
Mož se ne strinja z ločitvijo - ali bo razveza kljub temu možna?
Seveda, saj pogoj za razvezo zakonske zveze ni soglasje partnerja, pač pa nevzdržnost zakonske zveze za vsaj enega od partnerjev. Sodišče ne bo nikogar sililo, da mora biti v zakonski zvezi, če tega ne želi – zato bo na podlagi tožbe le-ta razvezana. Med vama ni soglasja za razvezo in tako le-ta ne bo mogoča s sporazumom, temveč boste morali vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.
Pridobitev dokazila o sklenjeni zakonski zvezi.
Za pravilno vložen predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbo za razvezo je potrebno priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Zanj je priporočljivo, da ni starejši od 6 mesecev. Pridobite ga lahko na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.
Pridobitev dokazila o rojstvu otroka.
Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata predlogu za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka za vsakega od otrok. Priporočljivo je, da izpisek ni starejši od 6 mesecev. Lahko ga pridobite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.
Kakšni so stroški postopka tožbe za razvezo zakonske zveze?
Ko imate pripravljeno tožbo za razvezo zakonske zveze, dodaten strošek predstavlja še izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, ki ga morate priložiti (3 EUR - pridobi se na upravni enoti ali preko eUprave) in sodna taksa, ki jo je za postopek potrebno plačati ob vložitvi dokumentacije na sodišču. Sodna taksa za začetek postopka tožbe za razvezo zakonske zveze znaša 72 EUR.
Zakaj je na tožbi za razvezo zapisano pct. 3.500 EUR?
V pravdnih postopkih je potrebno določiti »vrednost spornega predmeta« oz. vrednost spora (punctum - označeno kot pct ali pcto). Na splošno je v pravdnih postopkih to pomembno zaradi ugotovitve pristojnosti sodišča na prvi stopnji (ali okrajno ali okrožno) in za določite sodne takse in vrednost spora (spornega predmeta) znaša toliko, kolikor znaša zahtevek. Pri tožbi za razvezo zakonske zveze gre za posebno vrsto pravdnega postopka in ta določitev nima povsem enake vloge, kot je to pri splošnem pravdnem postopku. Zaradi narave postopka (razveza) niti ni možno govoriti o vrednosti spornega predmeta saj je nedoločljiva (tukaj je potrebno ločiti postopek razveze zakonske zveze od morebitnega kasnejšega postopka razdelitve skupnega premoženja – pri slednjem je vrednost seveda določljiva). In zakaj je vendarle določen pct. 3.500 EUR? Za primere razveze zakonske zveze je po Zakonu o pravdnem postopku določena pristojnost okrožnih sodišč in ker gre za postopek, kjer vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti, je po Zakonu o sodnih taksah za takšne primere določena »vrednost« 3.500 EUR. Ta znesek je torej zakonsko predpisan in vlagatelja tožbe ne rabi skrbeti.
pogosta vprašanja
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.