Ustvari račun
Prijava
49 €

Sporazumna razveza zakonske zveze

Za zakonca, ki se sporazumeta o vseh skupnih zadevah
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze lahko ob naši podpori pripravite sami zanesljivo in enostavno. Namenjen je razvezi zakonske zveze, ki je posledica dogovora zakoncev, da njuna zakonska zveza preneha.

Za uspešno sporazumno razvezo se morata zakonca sporazumeti oz. dogovoriti o vseh skupnih zadevah. Če se o kateri skupni zadevi ne moreta dogovoriti, je razveza možna le s tožbo za razvezo zakonske zveze. Če imata skupne mladoletne otroke, vam bo hkrati s predlogom za razvezo pripravljen tudi ustrezen sporazum glede otrok (varstvo in vzgoja, preživnina, stiki).

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Kaj je sporazumna razveza zakonske zveze?
Sporazumna razveza zakonske zveze rečemo razvezi zakonske zveze, ki je posledica dogovora med zakoncema, da njuna zakonska zveza preneha. To zakonca napravita s predlogom za razvezo, ki ga skupaj s potrebnimi prilogami vložita pri pristojnem okrožnem sodišču. Za uspešno razvezo, se morata sporazumeti oz. dogovoriti o vseh skupnih zadevah: o varstvu, vzgoji in preživljanju morebitnih skupnih mladoletnih otrok ter o stikih; o razdelitvi morebitnega skupnega premoženja; o tem kdo ostane, postane najemnik morebitnega skupnega stanovanja; o morebitnem preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.
Kaj vse je skupno premoženje zakoncev?
Skupno premoženje zakoncev je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in z njim samostojno razpolaga. To pomeni, da premoženje, ki ga zakonec "prinese" v zakonsko zvezo, ne spada v skupno premoženje.
Lahko pri sporazumni razvezi razdeliva tudi premoženje in se dogovoriva za preživljanje otrok?
Glede premoženja morata skupaj s predlogom za sporazumno razvezo zakonske zveze predložiti v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja. Preživljanje pa mora biti dogovorjeno že ob razvezi, saj sodišče ne dovoli razveze na podlagi sporazuma, če se zakonca ne dogovorita o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter stikih. Predlog sporazumne razveze, v katerem boste uredili tudi vprašanja preživljanja otrok, si lahko pripravite na tej povezavi.
Pridobitev dokazila o sklenjeni zakonski zvezi.
Za pravilno vložen predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbo za razvezo je potrebno priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Zanj je priporočljivo, da ni starejši od 6 mesecev. Pridobite ga lahko na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.
Pridobitev dokazila o rojstvu otroka.
Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, morata predlogu za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka za vsakega od otrok. Priporočljivo je, da izpisek ni starejši od 6 mesecev. Lahko ga pridobite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.
Kako se zakonska zveza razveže?
Razvezo zakonske zveze je možno opraviti sporazumno ali pa s tožbo za razvezo zakonske zveze. V kolikor se partnerja z razvezo in ostalimi skupni zadevami (npr. preživljanje mladoletnih otrok) ne strinjata, bo za razvezo potrebno vložiti tožbo. Edini pogoj za razvezo je nevzdržnost zakonske zveze, kar stranke običajno utemeljijo s čustveno odtujenostjo, fizično ločenostjo, nepovezanostjo, različnimi življenjskimi cilji. Dovolj je, če je zakonska zveza nevzdržna že za enega od zakoncev. Postopek se tako v primeru sporazuma kot tožbe sproži pred okrožnim sodiščem, na območju katerega sta zakonca imela zadnje skupno prebivališče.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.