Ustvari račun
Prijava
49 €

Razveza zakonske zveze - ločitev

Sporazumna razveza ali tožba za razvezo
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Dokument za razvezo zakonske zveze lahko pripravite sami zanesljivo in enostavno z nekaj naše pomoči. Dokument uporabite, kadar želite doseči razvezo zakonske zveze bodisi s tožbo za razvezo bodisi s predlogom za sporazumno razvezo. Ob pričetku priprave boste tudi ugotovili, katera oblika razveze je za vas primernejša.

Za razvezo ni treba, da se zakonca strinjata o tem, da bi se razvezala. Dovolj je nevzdržnost zakonske zveze za kateregakoli od zakoncev iz kateregakoli razloga oz. vzroka. Naš dokument uporabita tako zakonca brez otrok kot tista z otroki saj boste lahko za skupne mladoletne otroke vključili tudi preživninske zadeve.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Kako se zakonska zveza razveže?
Razvezo zakonske zveze je možno opraviti sporazumno ali pa s tožbo za razvezo zakonske zveze. V kolikor se partnerja z razvezo in ostalimi skupni zadevami (npr. preživljanje mladoletnih otrok) ne strinjata, bo za razvezo potrebno vložiti tožbo. Edini pogoj za razvezo je nevzdržnost zakonske zveze, kar stranke običajno utemeljijo s čustveno odtujenostjo, fizično ločenostjo, nepovezanostjo, različnimi življenjskimi cilji. Dovolj je, če je zakonska zveza nevzdržna že za enega od zakoncev. Postopek se tako v primeru sporazuma kot tožbe sproži pred okrožnim sodiščem, na območju katerega sta zakonca imela zadnje skupno prebivališče.
Kakšni so stroški postopka tožbe za razvezo zakonske zveze?
Ko imate pripravljeno tožbo za razvezo zakonske zveze, dodaten strošek predstavlja še izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, ki ga morate priložiti (3 EUR - pridobi se na upravni enoti ali preko eUprave) in sodna taksa, ki jo je za postopek potrebno plačati ob vložitvi dokumentacije na sodišču. Sodna taksa za začetek postopka tožbe za razvezo zakonske zveze znaša 72 EUR.
Kolikšni so stroški postopka sporazumne razveze zakonske zveze?
Ko imate pripravljen sporazum za razvezo zakonske zveze, dodaten strošek predstavlja še izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi (3 EUR - pridobi se na upravni enoti ali preko eUprave) in druge morebitne priloge (če so potrebne - odvisno od posameznega primera). V vsakem prmeru je ob vložitvi dokumentacije na sodišču potrebno plačati sodno takso za postopek. Sodna taksa za začetek postopka sporazumne razveze znaša 72 EUR.

Možne priloge, ki predstavljajo dodatni strošek:
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka (v kolikor so skupni mladoletni otroci; strošek je 3 EUR za vsak izpisek - pridobi se na upravni enoti ali preko eUprave),
- izvršljiv notarski zapis sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja (če imata zakonca skupno premoženje, ki sta ga ustvarila v času trajanja zakonske zveze - uredi se pri notarju, strošek je odvisen od vrednosti skupnega premoženja),
- izvršljiv notarski zapis sporazuma o tem, kdo bo (kdo ostane ali postane) najemnik v skupnem stanovanju (če zakonca živita v skupnem najetem stanovanju oz. hiši - uredi se pri notarju).
Kaj je sporazumna razveza zakonske zveze?
Sporazumna razveza zakonske zveze rečemo razvezi zakonske zveze, ki je posledica dogovora med zakoncema, da njuna zakonska zveza preneha. To zakonca napravita s predlogom za razvezo, ki ga skupaj s potrebnimi prilogami vložita pri pristojnem okrožnem sodišču. Za uspešno razvezo, se morata sporazumeti oz. dogovoriti o vseh skupnih zadevah: o varstvu, vzgoji in preživljanju morebitnih skupnih mladoletnih otrok ter o stikih; o razdelitvi morebitnega skupnega premoženja; o tem kdo ostane, postane najemnik morebitnega skupnega stanovanja; o morebitnem preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.
Kdaj je potrebna tožba za razvezo zakonske zveze?
Tožba za razvezo zakonske zveze je potrebna, kadar eden od zakoncev želi razvezo drugi pa ne ali kadar zakonca sicer želita razvezo, vendar se ne moreta sporazumeti o vseh skupnih zadevah oz. vprašanjih, ki jih morata razrešiti. Ta skupna vprašanja so odvisna od okoliščin posameznega primera. Tožba je tako na primer potrebna tudi, če imata zakonca skupne otroke in se ne moreta sporazumeti o njihovem varstvu, vzgoji in preživljanju ter o stikih ali če imata skupno premoženje in se ne moreta sporazumeti o njegovi razdelitvi.
Mož se ne strinja z ločitvijo - ali bo razveza kljub temu možna?
Seveda, saj pogoj za razvezo zakonske zveze ni soglasje partnerja, pač pa nevzdržnost zakonske zveze za vsaj enega od partnerjev. Sodišče ne bo nikogar sililo, da mora biti v zakonski zvezi, če tega ne želi – zato bo na podlagi tožbe le-ta razvezana. Med vama ni soglasja za razvezo in tako le-ta ne bo mogoča s sporazumom, temveč boste morali vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.
Pridobitev dokazila o sklenjeni zakonski zvezi.
Za pravilno vložen predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbo za razvezo je potrebno priložiti in predhodno pridobiti izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Zanj je priporočljivo, da ni starejši od 6 mesecev. Pridobite ga lahko na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta ali na portalu e-uprava, če imate osebno kvalificirano digitalno potrdilo.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.