Ustvari račun
Prijava
brezplačno

Pooblastilo

Pooblastilo za zastopanje v različnih zadevah
Vam in vaši situaciji ustrezno pooblastilo
Z enostavnim vodenjem
Pripravljeno za podpis
Pooblastilo za zastopanje v različnih situacijah, si lahko pogosto pripravite sami. Z našo pomočjo je to zanesljivo in enostavno. Lastno pooblastilo ni veljavno le tedaj, kadar se nanaša na sklenitev pogodbe ali drugega pravnega posla, za katerega je predpisana strožja oblika, npr. notarski zapis.

Pooblastilo je upravičenost za zastopanje, ki jo da pooblastitelj pooblaščencu. Navadno se to opravi s pravnim poslom imenovanim "pooblastilo".

Kako? Odgovorite na nekaj vprašanj, podobnih kot vam bi jih zastavil pravnik osebno v pravni pisarni. Nato bo s pomočjo naše inovativne spletne rešitve za vas pripravljen pravni dokument, do katerega boste lahko neposredno dostopali.
Kaj je pooblastilo?
Pooblastilo je upravičenost za zastopanje, ki jo da pooblastitelj pooblaščencu. Navadno se to opravi s pravnim poslom imenovanim "pooblastilo". Pooblaščenec je lahko tudi pravna oseba.
Ali lahko pooblastilo pripravim sam?
Praviloma da, gotovo pa ne, če gre npr. če je pooblastilo dano za sklenitev pogodbe, za katero se zahteva oblika notarskega zapisa. Oblika, ki je z zakonom predpisana za neko pogodbo ali kakšen drug pravni posel, velja tudi za pooblastilo za sklenitev te pogodbe oziroma za ta posel.
Kaj je splošno in kaj posebno pooblastilo?
Splošno pooblastilo je pooblastilo brez izrecnih omejitev. Navadno ga damo za zastopanje na nekem določenem širšem področju. Pooblaščencu, ki ima splošno pooblastilo, so dovoljeni samo pravni posli, ki spadajo v redno poslovanje.

Posebno pooblastilo je pooblastilo za določeno dejanje za vsak posamezen primer posebej. Pooblaščenec ne sme brez posebne pooblastitve za vsak posamezen primer prevzeti menične obveznosti, skleniti pogodbe o poroštvu, o poravnavi, o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila odpovedati kakšni pravici.
Kakšna opravila oz. posle lahko sklepa pooblaščenec?
Pooblaščencu so dovoljeni samo tisti pravni posli, za katere je pooblaščen.
Pooblaščencu, ki ima splošno pooblastilo, so dovoljeni samo pravni posli, ki spadajo v redno poslovanje.
Pooblaščenec ne sme brez posebne pooblastitve za vsak posamezen primer prevzeti menične obveznosti, skleniti pogodbe o poroštvu, o poravnavi, o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, se spustiti v spor ali skleniti arbitražni sporazum in se tudi ne brez povračila odpovedati kakšni pravici.
Ali lahko prekličem pooblastilo?
Lahko ga prekličete, lahko ga tudi zožite po obsegu nalog oz. dejanja.

Pooblastitelj lahko po svoji volji zoži ali prekliče pooblastilo, celo če se je s pogodbo tej pravici odpovedal.
Vsako pooblastilo lahko pooblastitelj prekliče in zoži z izjavo brez posebne oblike.
Vendar POZOR. Če je s preklicem ali zožitvijo pooblastila kršena pogodba o naročilu, podjemna pogodba ali kakšna druga pogodba, ima pooblaščenec pravico do povrnitve tako nastale škode.

pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.