Ustvari račun
Prijava
29 €

Najemna pogodba za stanovanje

Primerna za oddajanje stanovanja, hiše ali sobe na prostem trgu
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Za oddajanje stanovanja, hiše ali sobe
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Najemna pogodba za stanovanje mora biti sklenjena v pisni obliki, pripravite jo lahko z našo pomočjo. Pisno pogodbo zahteva zakon, hkrati pa pisna oblika varuje stranke, saj zagotavlja dokaz o obstoju in vsebini pogodbe.

Najemno pogodbo za stanovanje uporabite, ko na prostem trgu oddajate ali najemate za bivanje: stanovanje, hišo ali sobo oz. več sob.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
To najemno pogodbo lahko uporabite, če oddajate ali najemate stanovanje, hišo ali sobo (sobe) na prostem trgu (in torej ne gre za posebne oblike najemna, npr. za neprofitno najemno stanovanje). Ker se stanovanja, hiše ali sobe pri tej pogodbi oddajajo po tržni najemni (za katero se prosto dogovorita najemodajalec in najemnik) se pogodba po zakonu imenuje ''najemna pogodba za tržno najemno stanovanje''.

Preverite tudi: Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?


Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
To najemno pogodbo lahko uporabite ob spodaj navedenih pogojih.

1. Oddajate ali najemate stanovanje, hišo ali sobo (sobe). Natančneje:

a) stanovanje - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
b) sobo s souporabo skupnih prostorov v stanovanju - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
c) souporabo sobe s souporabo skupnih prostorov v stanovanju - v večstanovanjski stavbi (npr. bloku) ali
d) del hiše (enostanovanjske stavbe), ki je urejen kot stanovanje (npr. mansardni, kletni del ali prizidek je urejen kot samostojno stanovanje) ali
e) sobo ali sobe (največ tri) s souporabo skupnih prostorov v hiši (enostanovanjski stavbi) ali
f) souporabo sobe s souporabo skupnih prostorov v hiši (enostanovanjski stavbi) ali
h) celotno hišo (enostanovanjsko stavbo).

2. Oddaja se na prostem trgu (t.i. tržno najemno stanovanje). To pomeni, da ne gre za posebne oblike najema (kot npr. neprofitno najemno stanovanje, službeno najemno stanovanje ali namensko najemno stanovanje).

3. Oddaja se predvsem za bivanje (ne gre npr. za poslovni prostor).

4. Najemodajalec je fizična oseba oz. posameznik – (največ dva najemodajalca)* ali pravna oseba (npr. gospodarska družba, zavod, društvo ipd.).

5. Najemnik je fizična oseba oz. posameznik – največ trije najemniki*.

* Otroci najemnika, partner oz. druge osebe, ki uporabljajo stanovanje se v pogodbo vpišejo kot uporabniki, na kar boste opozorjeni tudi pri pripravi dokumenta.

Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Najemna pogodba za tržno najemno stanovanje mora biti sklenjena v pisni obliki. Pisno obliko zahteva zakon, hkrati pa varuje stranke pogodbe, saj zagotavlja dokaz o obstoju in vsebini pogodbe ter na ta način zmanjšuje možnost sporov.
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Najemna pogodba za tržno najemno stanovanje mora vsebovati nekatere obvezne sestavine, ki jih določa zakon (npr. opis stanovanja, identifikacijske znake, odpovedne razloge, višino najemnine, stroške, idr.). Stranke se o nekaterih vprašanjih, ki jih ureja zakon, ne moreta dogovoriti drugače, glede drugih pa se lahko prosto dogovorita. Stranki lahko v pogodbo vneseta tudi vprašanja, ki jih zakon ne ureja, a sta se stranki o njih vseeno sporazumeli (npr. da v stanovanju ni dovoljeno kaditi).
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
O višini najemnine se prosto dogovorita najemnik in najemodajalec, vendar najemnina ne sme biti oderuška. Za oderuško najemnino velja tista, ki za več kot 50 odstotkov presega povprečno tržno najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer je treba upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja. V občini, kjer po tržni najemnini oddaja najemna stanovanje manj kot pet lastnikov, ali večino teh stanovanj oddajajo manj kot trije lastniki, se oderuška najemnina primerja s povprečno oblikovano najemnino v regiji.
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Pravice najemodajalca so predvsem:
 • - zahtevati plačilo najemnine in stroškov, v skladu s pogodbo,
 • - vstopiti v stanovanje, da preveri pravilno uporabo, vendar največ dvakrat letno,
 • - vstopiti v stanovanje, da se opravijo določena dela za izboljšanje predmeta najema in zmanjšanje porabe energije in vode.

Obveznosti najemodajalca so predvsem:

 • - izročiti stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo,
 • - vzdrževanje stanovanja in skupnih delov v stanju, ki omogočajo normalno uporabo,
 • - odgovornost za stvarne in pravne napake na stanovanju.
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?
Pravice najemnika so predvsem:
 • - uporabljati stanovanje in izvajati posest nad stanovanjem,
 • - opraviti neodložljiva popravila, da se zavarujejo življenja ali zdravje stanovalcev ali stanovanja in opreme v njem pred večjo škodo ter zahtevati povračilo stroškov,
 • - zahtevati povrnitev škode, če najemodajalec opusti obveznost vzdrževati stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo,
 • - zahtevati vračilo preveč zaračunane najemnine,
 • - zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati zaradi opustitve dolžnosti najemodajalca vzdrževati stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo.
Obveznosti najemnika so predvsem:
 • - uporaba stanovanja v skladu z najemno pogodbo,
 • - odgovornost za škodo zaradi nepravilne in malomarne uporabe,
 • - poravnava stroškov popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oz. malomarne uporabe,
 • - dopustiti vstop najemodajalcu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe, vendar največ dvakrat letno,
 • - obveščanje lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik,
 • - plačevanje najemnine in stroškov, v skladu s pogodbo,
 • - pridobiti soglasje lastnika, če v stanovanju več kot 60 dni v obdobju 3 mesecev uporablja stanovanje poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi,
 • - predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje spremeni,
 • - vzdrževati stanovanje,
 • - pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca za opravo spremembe stanovanjskih prostorov in vgrajene opreme in naprav ter za opravljanje koristnih vlaganj oz. izboljšav (lastnik v določenih primerih ne more odreči soglasja),
 • - dopustiti vstop v stanovanje, da se opravijo določena dela za izboljšanje predmeta najema in zmanjšanje porabe energije in vode,
 • - izročiti stanovanje po prenehanju najemnega razmerja v stanju v kakršnem ga je prevzel.
Energetska izkaznica – kaj je in kdaj je potrebna pri oddaji v najem?
Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti predvsem pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta ali oddaji samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri oddaji v najem najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe.

Obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico določa Energetski zakon (EZ-1).

Register neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev energetskih izkaznic najdete na tej povezavi.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.