Ustvari račun
Prijava
9 €

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje

Zaradi podaljšanja pogodbe, spremembe uporabnikov ali spremembe določila najemne pogodbe
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Za podaljšanje ali spremembo najemne pogodbe
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Aneks k najemni pogodbi uporabite v primeru:
- podaljšanja najemne pogodbe sklenjene za določen čas ali
- spremembe števila oseb, ki uporabljajo stanovanje/hišo (npr. zaradi rojstva otroka) ali
- spremembe določenega določila oz. člena najemne pogodbe (npr. ob spremembi lastnika stanovanja se spremeni TRR za plačilo najemnine).

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.
Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Najema pogodba se lahko sklene za nedoločen ali za določen čas. Če je najemna pogodba sklenjena za določen čas, le-ta poteče s potekom tega časa. Če želita stranki najemne pogodbe le-to podaljšati, morata skleniti aneks k najemni pogodbi.

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas, mora najkasneje 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku, razen če najemna pogodba določa drugače. Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito. Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja.

Primer: najemnik in najemodajalec skleneta najemno pogodbo od 1.1.2016 do 31.12.2017. Za podaljšanje do 31.12.2018 bosta sklenila aneks k najemni pogodbi.

Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Najemna pogodba mora vsebovati osebe, ki skupaj z najemnikom uporabljajo stanovanje (npr. partner, otroci najemnika). Najemnik mora predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporablja stanovanje spremeni (npr. poveča).

Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi na zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu, za vse ostale osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno.

Primer: rojstvo novega družinskega člana.

Poročanje o najemni pogodbi v evidenco trga nepremičnin
Najemodajalec mora do 15. dne v mesecu – za pogodbe sklenjene v preteklem mesecu – poročati v evidenco trga nepremičnin. Evidenca trga nepremičnin (ETN) je javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Namen ETN je predvsem spremljanje cen in najemnin na trgu. Poroča se preko aplikacije ETN. Najemodajalec, ki je fizična oseba, lahko poroča tudi s pomočjo obrazca – po navadni ali elektronski pošti. V ETN je treba poročati tudi o spremembah najemnine ali trajanja najema ter o predčasni prekinitvi najema. Vir in več o tem najdete na tej povezavi.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.