Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Darilna pogodba


Večina se nas z darilnimi pogodbami v življenju sreča zelo redko ali v nekaterih primerih nikoli. Kljub temu ima lahko darilna pogodba velik vpliv na naše življenje. Kdaj skleniti pisno pogodbo? Kdo jo lahko sestavi? Se jo lahko izpodbija in ali se jo lahko prekliče?

Z darilno pogodbo darovalec neodplačno prenese na obdarjenca lastninsko pravico na določeni premičnini ali nepremičnini, obdarjenec pa darilo sprejme. Darilne pogodbe so najpogostejše med sorodniki. Darilne pogodbe praviloma ni nujno skleniti pri pooblaščeni osebi, npr. notarju. Stranke se glede tega v praksi odločajo glede na vrednost darila. Če gre za manjšo stvar, darilne pogodbe navadno ne sklepamo v pisni obliki. Včasih je pa pisna oblika predpisana. Če gre za avtomobil, pogodba mora biti pisna. Strankam svetujemo, da pri pomembnejših zadevah vsekakor darilno pogodbo sestavi pravnik.

Po veljavni zakonodaji je možno darilno pogodbo preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z darilno pogodbo posebej določita. Zakon predvideva preklic zaradi :
- stiske,
- hude nehvaležnosti ali
- pozneje rojenih otrok.

Včasih želi darovalec preklicati darilno pogodbo, ker je le-ta pričakoval pomoč, ki mu ni bila nudena. Gre za pogost primer napačnih pričakovanj, in za zamenjavo darilne pogodbe s pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Zavedati se moramo, da darilna pogodba pomeni neodplačen prenos premoženja. V kolikor so stranke želele v zameno za to dobiti neko dajatev ali storitev, je potrebno skleniti katero od drugih pogodb.

Darilna pogodba je možna tudi med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, vendar je treba k notarju, saj mora biti v obliki notarskega zapisa.

Dediči lahko pod določenimi pogoji zahtevajo tudi razveljavitev darilne pogodbe po smrti darovalca, v kolikor ni ostalo dovolj premoženja, da bi bili nujni dediči poplačani. Le ti se bodo lahko poplačali šele z vračilom daril v dedno maso. Pomembno je tudi, da lahko nujni dediči zahtevajo vračilo darila danega tudi drugim osebam, vendar le v če je bilo dano v zadnjem letu darovalčevega življenja.
Darilna pogodba za nepremičnino